Home

    

Colofoon

Sitemap

Disclaimer


Faramir
Vergroten

Colofoon


Deze website (www.faramirgeldrop.nl) komt tot stand onder verantwoordelijkheid van de redactie.

webredactie en beheer
Rob van Heuven
Faramir 34
5663 SH  Geldrop


Technische realisatie
digio applications b.v.
www.digioapplications.nl

Deze website is gebouwd met behulp van Flexony (www.flexony.nl) het state-of-the-art webportaal- en contentmanagementsysteem van digio applications.

Inhoud
De op deze website weergegeven informatie wordt door de redactie met zorg samengesteld, maar voor de juistheid of volledigheid kan niet worden ingestaan. De op deze website weergegeven informatie is uitsluitend ter indicatie en kan door zonder voorafgaande aankondiging op ieder moment worden gewijzigd.

De redactie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop weergegeven informatie, noch voor de juistheid en/of volledigheid daarvan. Aan de op deze website weergegeven gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

De redactie kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Copyright
De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto’s, illustraties, handels- en merknamen, logo’s en beeldmerken, zijn ons eigendom, dan wel rechtsgeldig in gebruik. De gegevens worden beschermd op grond van diverse intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrecht en merkenrecht. Gebruik van de website geeft gebruiker geen enkel recht op de hier bedoelde rechten en/of gegevens.

Overname of vermenigvuldiging van de gegevens op de website, dan wel van de verstrekte informatie op deze website of in e-mail abonnementen is – anders dan uitsluitend voor privé-gebruik – niet toegestaan zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de redactie van faramirgeldrop.nl.

Privacyverklaring
Indien u bij het gebruik van deze website persoongegevens verstrekt, zal de redactie zich met betrekking tot deze gegevens conformeren aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

De verstrekte persoonsgegevens worden gebruikt om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Uw persoonsgegevens zullen zonder uw toestemming niet aan derden worden verstrekt, tenzij dit voortvloeit uit een wettelijke verplichting of een overeenkomst met u.

De redactie zal u op verzoek inzage verschaffen in de persoonsgegevens zoals die bij faramirgeldrop.nl zijn geregistreerd en waar nodig deze gegevens aanpassen. Als u geen informatie van faramirgeldrop.nl wenst te ontvangen, dan kunt u dit aan ons kenbaar maken. Uw persoonsgegevens zullen dan worden aangepast of verwijderd.

Cookies
Wij maken gebruik van cookies, waarmee inzicht kan worden verkregen in het bezoek van deze website. Een cookie is een klein bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Dit bestand kan niet gebruikt worden om u persoonlijk te identificeren. U kunt het opslaan van cookies weigeren door het aanpassen van de instellingen van uw browser. Een aantal mogelijkheden van deze website is bij weigering van cookies niet bruikbaar. Raadpleeg voor aanpassing van de instellingen de handleiding van uw browser.

 
 Nieuws....
Geen actueel nieuws

 Het weer in Geldrop

 Klik hier voor het weer in Geldrop

 
Klik hier voor weersverwachting Geldrop